DUK

DUK

DUK

AR NE PER DIDELĖ MOKESČIO KAINA?

Mokestis paskaičiuotas įvertinus mokyklos išlaidas, patiriamas per dvyliką mėnesių. Šios išlaidos apima mokytojų bei administracijos atlyginimus bei atostoginių mokėjimą, kvalifikacijos kėlimą, patalpų nuomą bei mokesčius už eksploatacines, komunalines paslaugas, koncertinių patalpų nuomą bei pastovų garso įrangos atnaujinimą, mokesčius ir kitas kasdienes išlaidas. Mūsų mokykla negauna jokio valstybės finansavimo.

KIEK TRUNKA MOKSLO METAI?

Išdėstyti vienerių mokslo metų programą ir patikrinti žinias bei pasiektą pažangą trunka 10 mėnesių. Tai ne tik įprastos pamokos, bet ir mažiausiai du didieji mokyklos metų koncertai, kuriems planuojamas atskiras pasiruošimo laikas. Birželį, po vasaros koncerto, vyksta programos pakartojimas ir atsiskaitymai.
Tačiau, esant pageidavimui, yra galimybė mokytis 9 mėnesius.

KODĖL KEIČIASI GRUPIŲ MOKYTOJAI:

Vaikai auga, keičiasi jų gebėjimai ir poreikiai, todėl kartais performavus grupę pasikeičia ir mokytojas. Būna, kad ir mokytojai nusprendžia imtis pokyčių. Visais atvejais užtikriname, kad su jūsų vaikais dirbtų geriausi mokytojai ir muzikos profesionalai.